SISTEM KEHADIRAN

iPEJABAT

URUSAN SEKARANG:

"MASUK"

||

Sila masukkkan kod untuk urusan dan "lalukan" kad:

Kod

Urusan

1  Keluar Minum
2  Pejabat Pos/Bank
3  Mesyuarat
4  Ada Di Pejabat
5  Lain-lain

TARIKH DAN WAKTU  SEKARANG

   

Isnin, 29 November 2021

   

   
   

Sila pastikan "cursor" sentiasa berada di dalam petak di atas.

   

  Login iPejabat

YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU

                                                                                                                        Powered By: Rush Tech Enterprise